501 982 446
daniel@kendos.pl

Kurs pierwszej pomocy Poznań

http://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/bs6-442x300.jpg
http://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/bs7-442x300.jpg

Co można zyskać dzięki kursowi pierwszej pomocy w Poznaniu?

Wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej powinien znać każdy z nas – nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy świadkami wypadku lub innych sytuacji, w których pojawi się zagrożenie życia. A przecież to pierwsze minuty są zawsze najważniejsze i są w stanie zaważyć na ludzkim życiu.

Firm KENDOS oferuje Państwu profesjonalnie zorganizowany kurs pierwszej pomocy w Poznaniui okolicach. Działamy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy, czyli Art. 207p.1.§ 1, pkt. 3, § 2,Art. 209 p1.§ 1. Organizujemy z tego zakresu zarówno kursy, jak i szkolenia. Swoją ofertę kierujemy do każdego:

 • do firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, które osoby do powyższych działań zobowiązane są wyznaczyć.

Zapraszamy na szkolenia, które zainteresują zarówno początkujących (na poziomie podstawowym), jak i takie osoby, które chcą poszerzyć posiadaną już wiedzę lub też przypomnieć sobie, być może zapomniane już po części, zachowania w przypadku pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze kursy i szkolenia są skuteczne, gdyż obejmują zarówno panel poświęcony przekazaniu wiedzy teoretycznej, jak i panel z praktycznym zastosowaniem nabytej wcześniej teorii. Dzięki temu kurs pierwszej pomocy przynosi faktyczne korzyści, a osoba, która go ukończyła jest w stanie faktycznie zachować zimną krew w obliczu sytuacji zagrażających ludzkiemu życiu.

Nasz kurs pierwszej pomocy kierujemy do wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak reagować w różnych sytuacjach zagrażających życiu. Wiemy, że odpowiednio udzielona pierwsza pomoc to często jedyny sposób, aby uratować poszkodowanemu zdrowie lub życie. Co więcej, nieudzielenie pomocy jest karalne. Dlatego tak ważne jest, aby każdy mógł odpowiednio często przypomnieć sobie procedury zachowania i mieć je na tyle dobrze opanowane, aby w stresie móc bez przeszkód z nich skorzystać. Kurs ma za zadanie nauczyć osoby wyznaczone jak postępować w sytuacji różnych zdarzeń losowych, w tym wypadków w pracy.

Kurs pierwszej pomocy w mieście Poznań: napisz do nas!
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, uzgodnimy dogodny termin i satysfakcjonującą obie strony cenę.

Co zawiera nasz kurs pierwszej pomocy w Poznaniu?


Szkolenie obejmuje:

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

1.

1. Wstęp, rozpoczęcie, zapoznanie

2. BLS – dorosły

 • Definicja pierwszej pomocy , uwarunkowania prawne i moralne
 • Łańcuch przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego oraz zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Sprawdzenie podstawowych funkcji życiowych i przytomności
 • Wezwanie pogotowia ratunkowego
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – osoba dorosła

3. BLS – dziecko

 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego oraz zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Sprawdzenie podstawowych funkcji życiowych i przytomności
 • Wezwanie pogotowia ratunkowego
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – dziecko

4. Urazy – opatrywanie ran, ćwiczenia

 • Krwawienie z nosa
 • Urazy głowy, klatki piersiowej, brzucha (rany, krwotoki)
 • Urazy narządów ruchu (rany, krwotoki, złamania, skręcenia, zwichnięcia)
 • Ciało obce
 • Oparzenia
 • Apteczka- omówienie, sposoby wykorzystania

5. Stany nagłe – omówienie, postępowanie, ćwiczenia

 • Zadławienie
 • Omdlenie
 • Układanie w pozycji bezpiecznej
 • Ból w klatce piersiowej
 • Drgawki
 • Krwawienie z nosa
 • Kobieta ciężarna
 • Porażenie prądem elektrycznym

6. Pozoracje – ćwiczenia z wykorzystaniem bandaży, chust, pozorowanych wypadków, resuscytacji z wykorzystaniem fantoma.

2.Podsumowanie kursu Zaliczenie kursu – egzamin

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Kurs ma za zadnie nauczyć osoby wyznaczone jak postępować w sytuacji różnych zdarzeń losowych w tym wypadków w pracy.

"