501 982 446
daniel@kendos.pl

Obsługa BHP i PPOŻ Poznań

Zaufaj profesjonalistom

Firma KENDOS mająca siedzibę w Poznaniu zapewni Państwu realizację obowiązków wynikających z rozdziału X Kodeksu Pracy w  zapewnianiu służby bezpieczeństwa i higieny pracy jako Specjalista ds. BHP, którego powinien posiadać każdy pracodawca. Kodeks Pracy zawiera między innymi poniższe artykuły, ściśle związane z prowadzoną przez nas działalnością, którą jest obsługa BHP i PPOŻ. Art. 237p.11. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

https://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/g3-472x493.jpg
https://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/bs1-472x966.jpg

Zakres naszej obsługi bhp i ppoż w Poznaniu i okolicach.

Spełniając powyższy zapis umożliwimy Państwu spełnienie wymagań w zakresie, którego przedmiotem jest obsługa BHP i PPOŻ.

Zapewniamy:

– szkolenia wstępne nowo zatrudnionych osób – instruktaż ogólny

– szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

– szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

– szkolenie okresowe dla PRACODAWCÓW i innych osób kierujących pracownikami

– szkolenia w zakresie 1 pomocy przedmedycznej dla osób „wyznaczonych” przez pracodawcę. (Art. 207p.1. § 1, pkt. 3, § 2, Art. 209p.1. § 1.):

– szkolenia w zakresie gaszenia i prowadzenia ewakuacji dla osób „wyznaczonych przez pracodawcę” (Art. 207p.1. § 1, pkt. 3, § 2, Art. 209p.1. § 1.):

– oceny ryzyka zawodowego (Art. 2071. § 1, pkt. 1 i 2; Art. 226. pkt. 2).

– przygotowanie instrukcji BHP do obsługi maszyn i urządzeń

(Art. 211 . pkt. 1 i 2,Art. 2374. § 1 i 2).

– dokumentacja powypadkowa (wypadek w pracy, wypadek w drodze i z pracy) (Art. 211. pkt. 6).

– pomiary czynników środowiska pracy (hałas, oświetlenie, wilgotność, temperatura) (Art. 215. pkt 1).

– Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (podstawa  – § 6.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.109 poz 719));

– oznakowania ewakuacyjne (PPOŻ) obiektów. podstawa –§ 4. 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.109 poz 719));

– obsługa firm w zakresie BHP – specjalista ds. BHP i PPOŻ (Art. 237 p.11. § 1)

Obsługa bhp i ppoż w mieście Poznań i okolicach

Szkolenia, których tematem jest spełnienie wymogów BHP i PPOŻ wykonujemy w umówionym terminie w siedzibie Klienta od poniedziałku do niedzieli.Możliwość wykonywania poszczególnych zadań z zakresu BHP potwierdzona jest aktualnymi uprawieniami BHP (do pobrania w zakładce uprawnienia).

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, uzgodnimy dogodny termin i satysfakcjonującą obie strony cenę.

Szkolenia BHP Poznań i Wielkopolska. Krótkie terminy, ciekawe szkolenia.

Profesjonalne usługi w dobrej cenie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie usługi wynikające z rozporządzenia w sprawie zapewnienia służby BHP oraz wiele innych, czyli kompletna obsługa BHP i PPOŻ.

Na szkoleniach staramy się przekazać wiedzę w przystępny i zrozumiały sposób. Poruszamy wszelkie tematy, których treścią jest BHP i PPOŻ. Wiemy, jak cenny jest czas, dlatego terminy oraz lokalizację szkoleń dopasowujemy do potrzeb naszych klientów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby. Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy rodzące się wątpliwości. Z nami tematyka BHP oraz PPOŻ stanie się rozumiała i przyjazna.

https://bsdf.pl/wp-content/uploads/2017/02/Fotolia_158755646_Subscription_XXL-472x841.jpg