501 982 446
daniel@kendos.pl

Oznakowanie PPOŻ i BHP Apteczki Gaśnice

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zgodne z przepisami znaki BHP i tablice bezpieczeństwa, instrukcje BHP, znaki ewakuacyjne, znaki przeciwpożarowe oraz szeroki zakres oznakowania bezpieczeństwa i higieny pracy. W ofercie mamy również znaki drogowe, słupki, odbojnice, gaśnice, apteczki, kurtyny PCV, środki ochrony indywidualnej. Wykonujemy również znaki i tablice na zamówienie.

Poniżej kilkanaście przykładów realizacji w praktyce.

Znaki BHP są niezbędnym elementem struktury bezpieczeństwa w każdej firmie. Zadaniem Specjalisty ds. BHP jest dopilnowanie, aby znaki BHP znajdowały się we wszystkich miejscach, w których są konieczne. Prawidłowo umieszczone tablice informacyjne gwarantują przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników oraz osobom wchodzącym na teren firmy z zewnątrz. Stosowanie piktogramów BHP i znaków bezpieczeństwa regulują także przepisy polskiego prawa. które wynikają z „Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP”. Tablice BHP muszą być umieszczone w każdym miejscu pracy i są wymagane przez przepisy BHP.

1

 

Wszelkie znaki bezpieczeństwa oraz piktogramy BHP zostały zdefiniowane w Polskich Normach. Niezwykle istotne jest, aby wszystkie tabliczki informacyjne informowały o zagrożeniu i w czytelny sposób je wskazywały. Tylko wtedy są w stanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo osobom zatrudnionym. Tablice budowlane powinny być odpowiednio widoczne i wymowne, aby nie było problemu ze zrozumieniem ich znaczenia. Wszystkie piktogramy BHP muszą mieć określoną formę oraz kolor, co nie oznacza iż nie można dostosować ich do wymaganych potrzeb.

2

Dodatkowo znaki BHP należy umieszczać miejscach, gdzie faktycznie będą zauważalne.
Znaki PPOŻ – ewakuacyjne muszą znajdować się w miejscach, do których instynktownie biegnie ludzki wzrok w momentach niebezpieczeństwa, a znaki przeciwpożarowe i wszelkie instrukcje PPOŻ powinny znajdować się przy sprzęcie gaśniczym.

3