501 982 446
daniel@kendos.pl

Usługi i obsługa firm w zakresie BHP i PPOŻ

Firma KENDOS zapewni Państwu realizację obowiązków wynikających z rozdziału X Kodeksu Pracy w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, którą powinien posiadać każdy pracodawca.
Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

 

Spełniając powyższy zapis umożliwimy Państwu spełnienie wymagań w zakresie:

 – szkolenia wstępnego nowo zatrudnionych osób – Instruktaż ogólny

 – szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

 – szkolenie okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 – szkolenie okresowego dla PRACODAWCÓW i innych osób kierujących pracownikami

 – szkolenia w zakresie 1 pomocy przedmedycznej dla osób „wyznaczonych” przez pracodawcę. (Art. 2071. § 1, pkt. 3, § 2, Art. 2091. § 1.):

 – szkolenia w zakresie gaszenia i prowadzenia ewakuacji dla osób „wyznaczonych przez pracodawcę” (Art. 2071. § 1, pkt. 3, § 2, Art. 2091. § 1.):

 – oceny ryzyka zawodowego (Art. 2071. § 1, pkt. 1 i 2; Art. 226. pkt. 2).
 
 – przygotowanie instrukcji BHP do obsługi maszyn i urządzeń

(Art. 211. pkt. 1 i 2, Art. 2374. § 1 i 2).

 – dokumentacja powypadkowa (wypadek w pracy, wypadek w drodze i z pracy) (Art. 211. pkt. 6).

 – pomiary czynników środowiska pracy (hałas, oświetlenie, wilgotność, temperatura) (Art. 215. pkt 1).

 – Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (podstawa  – § 6. 1.  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010.

   w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.109 poz 719));

 – oznakowania ewakuacyjne (PPOŻ) obiektów. podstawa  –  § 4. 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

  7 czerwca 2010. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.109 poz 719));

– obsługa firm w zakresie BHP – specjalista ds. BHP i PPOŻ (Art. 23711. § 1)
Szkolenia wykonujemy w umówionym terminie w siedzibie Klienta (pon-sob) oraz podczas szkoleń otwartych w umówionym terminie
Możliwość wykonywania poszczególnych zadań z zakresu BHP potwierdzona jest stosownymi uprawieniami BHP.

 

Szkolenia BHP Poznań i Wielkopolska. Krótkie terminy, ciekawe szkolenia.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, uzgodnimy dogodny termin i satysfakcjonującą obie strony cenę.